EN | TR

Bölüm Başkanı Mesajı

 
 


Sevgili Genç Arkadaşım,

Günümüzde iş yaşamının  yoğunlaşması ve karmaşık bir yapı kazanması-önemi her geçen gün artan-yönetici asistanına olan ihtiyacı artırmakta ve sekreterlik hizmetlerini yönetimin vazgeçilmez bir öğesi haline getirmektedir. Büro yönetimi programlarının amacı, genel olarak 21. yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı gibi sorumlu görevlerde çalışabilecek uzman işgücü yetiştirmektir. Bu amaçlara ulaşmak için önlisans düzeyinde eğitim-öğretim verilen Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programımızda; bilgisayar ve ofis otomasyonu kullanabilen, modern büro teknikleri ve yönetim süreçlerini öğrenen, insan ilişkilerinde yetenekli, yazışma ve dosyalama tekniklerini bilen, protokol bilgisine sahip, işletme yönetimi, davranış bilimleri, matematik, muhasebe, hukuk, mesleki yabancı dil, etkili ve güzel konuşma, sektör uygulamaları gibi teorik ve uygulamalı derslerle büro yöneticisi formasyonuna yönelik bilgi temeli oluşturulmaktadır. Mezunlarımızın iş bulma olanakları oldukça yüksek olup, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarında,  kısaca büro hizmetlerinin verildiği her alanda istihdam edilebilmektedirler. Güçlü, dinamik ve deneyimli akademik kadromuz ve Avrupa Birliği standartlarına uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış yenilikçi ders müfredatımız ile kariyer yolculuğunuzda sizlere değer katmayı özgörev edinmiş bulunmaktayız.Sizleri bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

 
Prof. Dr. Emel BAHAR
Bölüm Başkanı