EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Büro yönetimi, modern büro teknikleri ve teknolojileri konularında mesleki bilgiye hakim olarak, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında büro faaliyetlerini tasarlayıp uygulayabilir. 
  • Yönetsel faaliyetleri organize etme ve uygulamada yöneticilere önemli katkılar sağlayarak işleri kolaylaştırabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.