EN | TR

Program Çıktıları

 
 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Matematik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
 • İşletme, ekonomi, muhasebe ve hukuk alanlarında temel bilgi.
 • İletişim ve yönetim teknikleri ile yönetici asistanlığı hakkında bilgi.
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki mesleki alanı ile ilgili süreçleri kavrama becerisi.
 • Yazışma kuralları ile dosyalama-arşiv bilgisi ve büro otomasyon sistemlerini kullanma becerisi.
 • Sekreterlik için gerekli çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını kullanabilme becerisi.
 • Mesleki alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşabilecek problemleri tanımlama ve çözme becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.