EN | TR

Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Bölümümüz; Mersin Üniversitesi Tarsus Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı adı altında 1993-1994'te eğitim ve öğretime başlamıştır.  2010 yılında; “Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü”, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı” olarak adı değiştirilmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokulumuz Tarsus Üniversitesi'ne bağlandığı için, bölümümüz eğitimine Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir.
Bölüm öğrencileri iş hayatını yakından tanımaları için ”40” iş günü süreli staj yapmaktadır. Böylece öğrenciler bir yandan iş dünyasını tanırken, diğer yandan da bilgi ve becerilerini uygulama ve sergileme olanağı bulmaktadır. Ayrıca öğrenciler 4. Yarıyılda “Sektör Uygulamaları” dersi ile haftanın 1 gününü kamu ya da özel sektörde uygulama yaparak geçirmektedir. 

Temel Değerler: Bölümümüz temel değerleri aşağıda sıralanmıştır.
 • Şeffaf yönetim,  
 • Hukukun üstünlüğü,
 • İnsan hakları,
 • Toplumsal değerler,
 • Bilimsel etik kuralları,
 • Yaratıcı düşünce,
 • Sürekli öğrenme ve  gelişme,
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite,
 • Katılımcı yönetim anlayışı,
 • İç ve dış  paydaşların memnuniyeti,
 • Akademik özgürlük,
 • Sosyal sorumluluk,
 • Çevreye duyarlılık.
Programın Hedefi
Sahip olduğumuz akademik programla evrensel değerler içinde eğitim vererek; bilgi ve birikimlerini insanlık yararına kullanan, modern, yaratıcı, pozitif ve eleştirel düşünebilen, doğaya duyarlı, kültür değerlerinin farkında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı, üretken bireyler yetiştirmek; ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Programa Kabul Şartları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca üniversiteler arası yatay geçiş hakkını sağlayan öğrenciler de kayıt koşulunu yerine getirmiş sayılır. (Programımıza her yıl 80 öğrenci alınmaktadır.)

Mezuniyet Şartları
120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayan, 4.00 üzerinden en az “2” ağırlıklı not ortalaması elde eden, ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler programdan mezun olur ve ön lisans diploması alır. Programı başarıyla tamamlayan mezunlarına büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

İstihdam İmkanları
Mezunlar, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici asistanı, yönetici sekreteri, sekreter, daktilograf, dosya ve arşiv uzmanı, santral operatörü, evrak kayıt personeli gibi unvanlarla istihdam edilirler.

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilen Programlar
Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi Öğretmenliğinde 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilirler yada mezun olduktan sonra direkt olarak açık öğretim fakültelerinin işletme yada iktisat veya kamu yönetimi bölümü 3. sınıftan eğitime devam ederek lisans eğitimini tamamlayabilirler.